Shiba List 2016

(our furkids in alphabetical order)

A B  C D  EFGHIJ K   LM   N   O  PQ   R   S   T UVW   XYZ

Edward Ellie Emi Hana

Emily Emiko Emmy

Faccia Felicity Felicity   Finn 

FlambeauFlambeau     Foxy    Frodo

FujiFuji Furu Gracie Hachiko Hana Hanako

harleyHarley another Harley and yet another Harley puppy Heidi !HersheyHershey Hot dogs!!

Iko Iko Rosie's Iko Indy

Inu Jack  JasmineJasmine Jasper (Jaz) Jazz Jenny JimmieJoey  another Joey

JokerJoker JonesyJonesy  Judy & Caesar

A B  C D  EFGHIJ K   LM   N   O  PQ   R   S   T UVW   XYZ